Video të MasterChef Albania

Këtu do të gjeni përmbledhjet me Video të MasterChef Albania Show.

(të gjitha videot janë të publikuara në YouTube nga TCH)

MasterChef Albania 8 Mars 2014

Pjesa 1

Pjesa 2

Pjesa 3

Pjesa 4

MasterChef Albania 15 Mars 2014

Pjesa 1

Pjesa 2

Pjesa 3

Pjesa 4

Video e MasterChef Albania 22 Mars 2014

Pjesa 1

Pjesa 2

Pjesa 3

Pjesa 4

MasterChef Albania 29 Mars 2014

Pjesa 1

Pjesa 2

Pjesa 3

Pjesa 4