Si të publikoni një Recetë, filloni një Temë të Re apo të Përgjigjeni Diskutimit

Ky forum lejon të gjithë të kenë mundësinë të publikojnë receta e tyre me foto, të krijojnë tema të reja apo dhe të përgjigjeni në diskutimet aktuale.

Për të gjitha këto ju duhet të krijoni një Llogari/Identitet në këtë faqe. Mos u shqetësoni regjistrimi është falas dhe zgjat vetëm 5 sekonda.

Si të regjistrohesh në forum

##Hapi 1##
Klikoni mbi Butonin Log-In që gjendet në pjesën e sipërme djathtas të ekranit.

##Hapi 2##
Ju mund të Regjistroheni apo Identifikoheni në forum me llogarit tuaja ekzistuese si për shembull Facebook, Google, Yahoo!

Për tu lidhur me një nga këto llogari klikoni mbi butonin përkatës dhe konfirmo të drejtat përkatëse në dritaren që do ju hapet.

##Hapi 3##
Në rast të kundërt klikoni mbi Create one now

Plotësoni të dhënat dhe Klikoni mbi Krijo llogarinë!

Vini re: Në hapin e tretë ju duhet të verifikoni adresën e postës elektronike (email). Ndiqni udhëzimet që do ju nisim në postë.

Si të përgjigjeni një diskutimi

Për tu përgjigjur një diskutimi në përgjithësi, mjafton të klikoni mbi butonin Përgjigju-Reply që gjendet në fund të diskutimit.

Nëse dëshironi ti jepni përgjigje duke ju drejtuar një anëtari, ju duhet të klikoni mbi butonin Përgjigju-Reply postimi anëtarit në fjalë.

Si të publikoni një recete tuajën apo të filloni një temë të re

Klikoni mbi Krijo Diskutim sipër djathtas në faqe të parë ose në çdo kategori.

Në dritaren që do ju shfaqet, shkruani:

  • Një Titull të qartë
  • Zgjidhni kategorinë që i përket diskutimi
  • Dhe shkruani përmbajtjen e temës sa më të kuptueshme.

Klikoni mbi Krijo Temë - Create Topic!

##Qëndrim të këndshëm!##

1 Like

This topic is now a banner. It will appear at the top of every page until it is dismissed by the user.

This topic is no longer a banner. It will no longer appear at the top of every page.